Hembygdsföreningen

Stöd föreningens arbete genom att bli medlem

50 kronor per person och år

Bankgiro 5068-8761

Swish 1233881778

Ordförande: Knut Thorberntsson

 

Skolan kommer till Flatön

Sedan folkskolestadgan (lagen om allmän folkundervisning) kom år 1842, hölls skola i olika hem i några år innan man beslutade sig för att bygga skola på Flatön. Invånarna i Morlanda  fick betala kostnaderna – trots att de var, som prosten Heuman i ett skolrådsprotokoll klagade: en av skatter redan öfver höfvan nedtryckt befolkning. Staten bidrog med anslag till lärarlöner. Senare tog staten mer och mer över kostnaderna för lärarlönerna.

Invigning 1871
1871 var det i alla  fall dags för invigning. Bygget skedde, liksom när det gällde övriga skolor i Morlanda, på ett bergsområde. Ägare till tomtmarken var Jakob Johansson (1817-1881) på Vallen, Flatö Östergård. Av Morlandas tidigaste skolhus är (utom Gunnesbo på Skaftö) Flatöns det enda som står kvar på samma tomt och som fortfarande är i nästan samma skick som när det byggdes. I början fanns dock ingen lärarbostad i huset.

Anna Gyllin första lärarinnan
Skolans första ordinarie lärarinna hette Anna Gyllin (1866-1942). Hon kom till ön år 1891 och bodde till att börja med i ett hyrt rum. I slutet av samma år kunde hon flytta in i den nybyggda lärarbostaden på två rum och kök i skolan. Till vinden kom man genom en trappa från köket och till källaren genom en lucka i köksgolvet. Barnen fick hämta ved och kol till lärarinnan och fick också hjälpa till att elda i kaminen i skolsalen.

    Så här såg skolan ut omkr 1905

Svårt att skaffa fasta lärare
Alla barn undervisades i samma rum, sk B-form. De ämnen som hörde till folkskolans kurs enligt 1868 års reglemente var läsning, skrivning och räkning, historia, geografi och naturlära. Skoldagen varade på vintern från klockan nio till halv fyra och på vår och höst från klockan halv tio till fem med två timmars middagsrast. Man gick varannan dag från sju års ålder tills man började konfirmationsläsningen. Ett av skälen till varannandagsläsningen var de långa skolvägarna, ett annat var att ibland måste syskonen i en familj använda samma kläder, samma skor och samma läroböcker. Skolklass från 1897

Med tiden blev det svårt att skaffa fasta lärare till Flatöns skola. Vikarierna avlöste varandra. Det var flera orsaker till detta. Ön var isolerad. Visserligen kom ångbåten ett par gånger i veckan, men annars måste man segla eller ro för att ta sig till Orust eller Skaftö. Dessutom var skolförhållandena besvärliga.

Först med vardagsläsning
År 1918-19 ändrade Flatön och Barrevik, som de första skolorna i hela distriktet, skolform från varannandagsläsande till vardagsläsande skola. Man hade också inrättat en ny småskollärarinnetjänst.  Men med bara en skolsal var man tvungen att ordna läsningen så att folkskolan läste på förmiddagen och småskolan på eftermiddagen. Att det bara fanns en tjänstebostad gjorde ju inte saken bättre. En ny folkskola måste därför snarast byggas.

Sista läraren i gamla skolan
Den sista ordinarie läraren i den gamla skolan var Josefina Lindqvist. Hon slutade 1940 och skolan var stängd i några år p g a litet barnantal. Då bjöds småskolan ut på auktion men något bud på den fick man inte. Och tur var det för 1948 var det åter så många barn på ön att skolan fick tas i bruk igen ända fram till 1961.

.   Sista klassen 1960

Skolmuseum
Idag ägs gamla skolan av Flatö-Malö Hembygdsförening och är sedan 1985 skolmuseum. Redan i början på 80-talet började man att samla in föremål från olika håll. Skollokalerna har bland annat fått inventarier  från skolan på Ilandafors på Orust och möblerna i lärarbostaden kommer från olika hem på Flatön och Malö.

I museet finns också många bruksföremål som använts i hemmet, i jordbruket och till sjöss och ger en bild av hur man levde förr i tiden. För skärgårdsbor gällde det ofta att finna flera sätt att försörja sig. På Flatön och Malön var kombinationen av jordbruk och fraktsjöfart vanlig.  Här finns också en samling av kläder och vackert broderat linne samt ett stort antal foton från gamla tider. 

Visningar
Skolmuseet är ett populärt utflyktsmål för både stora och små. Vintertid kommer skolklasser på besök och sommartid kommer sommargäster och turister. På sommaren är museet öppet dagligen. 

Några kontakter:
Knut Thorberntsson 0703142654
Gun Johansson 0705730415
Ann-Marie Nordling 0704326415
Mats Persäng 0706266461