Datorcirkel - våren 2020

 

 

9 januari Första mötet. Kartappar - specielt inställningar Google Maps. Hur planera en resa i Google Maps

23 januari -  Hands-on Excel

6 februari - Biblioteksinformation Att låna böcker och läsa tidningar på nätet

20 februari  Fotoböcker 

5 mars-  

19 mars

 

Föreningen Flatön         foreningen@flaton.se                               Flatö Malö Hembygdsförening       hembygd@flaton.se                         Flatö Kyrkas Vänner           kyrkan@flaton.se