Taubeloppet 24 augusti som vi arrangerar tillsammans med Flatö Malö Hembygdsförening. Läs mer om loppet, anmälan mm. på startsidan.


Föreningen Flatön         foreningen@flaton.se                               Flatö Malö Hembygdsförening       hembygd@flaton.se                         Flatö Kyrkas Vänner           kyrkan@flaton.se