Datorcirkel Föreningen Flatön hösten 2019

 

Denna cirkel startades med tanke på hur viktigt verktyg mobiltelefonen samt PCn blivit samt att det visat sig att nästan alla - specialist som nybörjare - har upplevt problem.

Dokumentationen är lösenordsskyddad. Lösenordet är samma som till Flatöföreningens WiFi-nätverk. Sänds även ut med mail till deltagarna.
Alla möten består av gemensam genomgång följt av grupparbete.

 

 

 

3 oktober Första mötet. REPETITION av vårens cirklar, Framtagning av program för hösten

17 oktober - TIPS om mobiltelefoni och apparater, FOTOGRAFERING inkl redigering av foto. 

31 oktoberHantera webläsare, E-post, kalender, kontakter i mobil och dator.  

7 november  -  Banktjänster, Bank-ID, att handla och betala på nätet. Orust Sparbank håller i detta

12 november- Om FibernätetHantera webläsare, E-post, kalender, kontakter i mobil och dator.  

5 december- Nytta av WORD och EXCEL. Messenger. Att arbeta med och dela dokument i molnet.

23 januari 2020 - Bibliotekstjänster - att läsa tidningar och böcker på nätet. Besök av Viktor Dahlgren, Ellös Bibliotek.

 

Föreningen Flatön         foreningen@flaton.se                               Flatö Malö Hembygdsförening       hembygd@flaton.se                         Flatö Kyrkas Vänner           kyrkan@flaton.se