Datorcirkel Föreningen Flatön

 

 Denna cirkel startades med tanke på hur viktigt verktyg mobiltelefonen samt PCn blivit samt att det visat sig att nästan alla - specialist som nybörjare - har upplevt problem.

 

4 februari - UPPSTARTSMÖTE

Föreningen Flatön         foreningen@flaton.se                               Flatö Malö Hembygdsförening       hembygd@flaton.se                         Flatö Kyrkas Vänner           kyrkan@flaton.se