Datorcirkel Föreningen Flatön våren 2020

 

Denna cirkel startades med tanke på hur viktigt verktyg mobiltelefonen samt PCn blivit samt att det visat sig att nästan alla - specialist som nybörjare - har upplevt problem.

Dokumentationen är lösenordsskyddad. Lösenordet är samma som till Flatöföreningens WiFi-nätverk. Sänds även ut med mail till deltagarna.
Alla möten består av gemensam genomgång följt av grupparbete.

 

 

 

9 januari Första mötet. Kartappar - specielt inställningar Google Maps. Hur planera en resa i Google Maps

23 januari -  Hands-on Excel

6 februari - Biblioteksinformation Att låna böcker och läsa tidningar på nätet

20 februari  Fotoböcker 

5 mars-  

19 mars

2 april - 

 

Föreningen Flatön         foreningen@flaton.se                               Flatö Malö Hembygdsförening       hembygd@flaton.se                         Flatö Kyrkas Vänner           kyrkan@flaton.se