Trädgårdsresan 2020 går till Skaraborg onsdag 20 maj.
Bussen hämtar på Flatön (Malöfärjan 7.20) och åker med Ängöfärjan kl 8.00. Hemkomst ca 21.00

Pris: 895 kr, inkl buss, entreavgifter, 2 kaffe/fralla, lunch, lättdryck, kaffe o kaka
Anmälan senast: 5 maj
till Lena 070-287 69 61

Föreningen Flatön         foreningen@flaton.se                               Flatö Malö Hembygdsförening       hembygd@flaton.se                         Flatö Kyrkas Vänner           kyrkan@flaton.se