Föreningen Flatön    
Styrelse 

Lena Kjellman, ordförande             070-287 69 61, lena.m.kjellman(at)gmail.com

 

Ellika Sandrén, vice ordförande     077-577 33 21, ellika.sandren(at)gmail.com

 

Ingemar Spindel, kassör                 070-233 35 81, ingemarspindel(at)gmail.com


Sten Fredholm, sekreterare            070-109 03 80, sten.fredholm(at)gmail.com


Lotta Lagerlöf, ledamot                   070-579 12 61, lotta.lagerlof(at)flaton.se

 

Pia Vingros, ledamot                       070-553 54 95, vingros(at)gmail.com

 

Kerstin Ytterberg, suppleant          070-658 04 34, kerstiny54(at)gmail.com 

 

Kerstin Andersson, suppleant       070-369 68 14, ka(at)flaton.se

    
Björn Svensson, revisor,                070-636 42 78, bgs(at)flaton.se


Kerstin Edman, revisorsuppleant, 076-248 45 87, ms38595(at)tele2.se
    
Peter Fäldt, valberedare,                 070-918 40 71, peterfaldt(at)telia.com (sammankallande)


Mats Persäng, valberedare,            0304-55030,     mats(at)flaton.se
   

Aktivitetskommittén:

Pia Fredholm                                    070-583 93 04 ptingback(at)hotmail.com (sammankallande)


Lotta Börjesson,                              070-315 49 85, lottaborj(at)hotmail.com


Inger Persson,                                 070-553 20 63, ingerosolve(at)telia.com


Ingrid Fäldt                                      073-922 27 98  ingridfaldt(at)telia.com


Eva Pierrou Dahlborg                     073-631 57 00 eva_alse(at)yahoo.com


Ellika Sandrén                                 070-577 33 21 ellika.sandren(at)gmail.com

Föreningen Flatön         foreningen@flaton.se                               Flatö Malö Hembygdsförening       hembygd@flaton.se                         Flatö Kyrkas Vänner           kyrkan@flaton.se