Uthyrning av skolan

Uthyrningssansvaret för skolan delas av Pia Fredholm (0705 839304) och Pamela Gunnarsson (0304-55552 eller 0704-388223).

 

Bokning sker via Pia Fredholm, (pia@flaton.se, tel 0705 839304)

 

Pamela hjälper till vid skolan med t ex nyckelutdelning och kontroll av städning.

 

Om inkvartering i Skolan planeras så måste detta anmälas till räddningsverket minst 7 dagar i förväg. Kontakta Pamela om du planerar att ha övernattande gäster (lägerverksamhet) i Skolan så hjälper hon till med anmälan till räddningsverket.

 

Priser: 
Stora Salen inkl det fullt utrustade köket inkl. bord, stolar och ljud & bildanläggning, 1500 kr per dygn.


En depositionsavgift om 800kr tas ut som återbetalas efter att städningen befunnits OK.


Källarsalen med köket i källaren, 500 kr per dygn.

Stora salen för möten, max fyra timmar utan kök, 500 kr

Stora salen för möten, max fyra timmar med kök, 800 kr

Datasalen för möten, 200 kr

Oas rum per dygn, 200 kr

 

OBS Den som hyr ansvarar för att lokalerna är städade efter utnyttjandet.

Betalning skall göras i förskott till Bankgiro 995-6574, uppge för vilket datum betalningen gäller.
Om betalning inte är gjord senast fyra dagar före hyresdatumet avbokas lokalen automatiskt.

 

Nycklar hämtas efter överenskommelse med Pamela.

Föreningen Flatön         foreningen@flaton.se                               Flatö Malö Hembygdsförening       hembygd@flaton.se                         Flatö Kyrkas Vänner           kyrkan@flaton.se