Uthyrning av skolan

Uthyrningssansvaret för skolan delas av Pia Fredholm (0705 839304) och Pamela Gunnarsson (0304-55552 eller 0704-388223).

 

Bokning sker via Pia Fredholm, (pia@flaton.se, tel 0705 839304)

 

Pamela hjälper till vid skolan med t ex nyckelutdelning och kontroll av städning.

 

Om inkvartering i Skolan planeras så måste detta anmälas till räddningsverket minst 7 dagar i förväg. Kontakta Pamela om du planerar att ha övernattande gäster (lägerverksamhet) i Skolan så hjälper hon till med anmälan till räddningsverket.

 

Priser: 
Stora Salen inkl det fullt utrustade köket inkl. bord, stolar och ljud & bildanläggning, 1000:- per dygn.

En depositionsavgift om 800kr tas ut som återbetalas efter att städningen befunnits OK.

Källarsalen med köket i källaren, 300:- per dygn.
Stora salen för möten, max fyra timmar utan kök, 300:-

Stora salen för möten, max fyra timmar med kök, 600:-

Datasalen för möten, 100:-

 

OBS Den som hyr ansvarar för att lokalerna är städade efter utnyttjandet.

Betalning skall göras i förskott till Bankgiro 995-6574, uppge för vilket datum betalningen gäller.
Om betalning inte är gjord senast fyra dagar före hyresdatumet avbokas lokalen automatiskt.

 

Nycklar hämtas efter överenskommelse med Pamela.

Föreningen Flatön         foreningen@flaton.se                               Flatö Malö Hembygdsförening       hembygd@flaton.se                         Flatö Kyrkas Vänner           kyrkan@flaton.se