Föreningen Flatön medverkar i Googles partner-
program för ideella föreningar. 
Vi kan därmed
erbjuda våra medlemmar en egen epost@flaton.se
kopplad till Googles fantastiska Gmail-lösning!
Läs mer om Gmail här!

Du kan koppla din gamla adress till din nya på flaton.se,
eller göra tvärt om, koppla din nya adress så att den
vidarebefodras till din gamla adress. Har du frågor om
hur mailen på flaton.se eller vill ansöka om nytt flaton-mail  kan du kontakta Sten Fredholm:
markisen@flaton.se

OBS Vid ny flaton-adress: Det är viktigt att Du anger din nuvarande mailadress samt det mailadress namn du önskar ha i din flatonadress.

Är ditt förslag på e-postadress upptaget får du meddelande om det.

Du får ett returmeddelande om Din nya mailadress.
 

Föreningen Flatön         foreningen@flaton.se                               Flatö Malö Hembygdsförening       hembygd@flaton.se                         Flatö Kyrkas Vänner           kyrkan@flaton.se