Mailadressen @flaton.se är en Googletjänst. Det innebär att för att logga in skall du gå till https://mail.google.com

Antingen kommer man då direkt till sin mail, eller så får man logga in där med sin @flaton mailadress.

 

Vi har uppdaterat vår maildomän @flaton.se till Google Workspace for non profits. Detta är fortfarande en gratistjänst. 

Eftersom max är 100 mailanvändare kan vi för närvarande inte utfärda några nya konton.
Alla kan nu ha professionella videomöten med upp till 100 deltagare i Google Meet.
Google drive har nu 30 Gb molnlagring per användare mot 15 Gb tidigare.
En massa appar finns tillgängliga via Google Workspace, som ni kan utforska när ni är inloggade via Chrome webbläsare.

Föreningen Flatön         foreningen@flaton.se                               Flatö Malö Hembygdsförening       hembygd@flaton.se                         Flatö Kyrkas Vänner           kyrkan@flaton.se