Skolan är Föreningen Flatön`s centralpunkt

Här finner Du mer information om Flatö skola

 

Föreningen Flatön         foreningen@flaton.se                               Flatö Malö Hembygdsförening       hembygd@flaton.se                         Flatö Kyrkas Vänner           kyrkan@flaton.se