Föreningen Flatön    
Styrelse    
Lena Kjellman, ordförande, 070-287 69 61, lena.m.kjellman(at)gmail.com

Ellika Sandrén, vice ordförande, 077-577 33 21, ellika.sandren(at)gmail.com

Ingemar Spindel, kassör, 070-233 35 81, ingemarspindel(at)gmail.com
Sten Fredholm, sekreterare, 070-109 03 80, sten.fredholm(at)gmail.com
Inger Persson, ledamot, 070-553 20 63, ingerosolve(at)telia.com
Lotta Lagerlöf, ledamot ,070-579 12 61, lotta.lagerlof(at)flaton.se

Pia Vingros, ledamot

Kerstin Andersson, ledamot 

Kerstin Andersson, suppleant, 070-3696814

    
Björn Svensson, revisor, 070-636 42 78, bgs(at)flaton.se
Kent Carlsson,  revisor, 076-614 87 41, e4kentc(at)gmail.com
Kerstin Edman, revisorsuppleant, 076-248 45 87, ms38595(at)tele2.se
    
Peter Fäldt, valberedare, 070-918 40 71, peterfaldt(at)telia.com (sam.kall)
Mats Persäng, valberedare, 0304-55030, mats(at)flaton.se
   

Aktivitetskommittén:

Lotta Börjesson, 070-315 49 85, lottaborj(at)hotmail.com
Inger Persson, 070-553 20 63, ingerosolve(at)telia.com
Pia Fredholm    070-583 93 04 ptingback(at)hotmail.com
Ingrid Fäldt   073-922 27 98  ingridfaldt(at)telia.com
Eva Pierrou Dahlborg    073-631 57 00 eva_alse(at)yahoo.com
Kent Olaisson    070-898 15 11 kent.olaisson(at)telia.com
Ellika Sandrén    070-577 33 21 ellika.sandren(at)gmail.com
GunBritt Andersson    072-723 55 56 gunsten(at)gmail.com

Föreningen Flatön         foreningen@flaton.se                               Flatö Malö Hembygdsförening       hembygd@flaton.se                         Flatö Kyrkas Vänner           kyrkan@flaton.se