Föreningen Flatön    
Styrelse    
Lena Kjellman, ordförande           070-287 69 61, lena.m.kjellman(at)gmail.com

Ellika Sandrén, vice ordförande   077-577 33 21, ellika.sandren(at)gmail.com

Ingemar Spindel, kassör               070-233 35 81, ingemarspindel(at)gmail.com
Sten Fredholm, sekreterare          070-109 03 80, sten.fredholm(at)gmail.com
Lotta Lagerlöf, ledamot                 070-579 12 61, lotta.lagerlof(at)flaton.se

Pia Vingros, ledamot                     070-553 54 95, vingros(at)gmail.com

Kerstin Ytterberg, suppleant        070-658 04 34, kerstiny54(at)gmail.com 

Kerstin Andersson, suppleant     070-369 68 14, ka(at)flaton.se

    
Björn Svensson, revisor,                070-636 42 78, bgs(at)flaton.se
Kerstin Edman, revisorsuppleant, 076-248 45 87, ms38595(at)tele2.se
    
Peter Fäldt, valberedare, 070-918 40 71, peterfaldt(at)telia.com (sammankallande)
Mats Persäng, valberedare, 0304-55030, mats(at)flaton.se
   

Aktivitetskommittén:

Pia Fredholm    070-583 93 04 ptingback(at)hotmail.com (sammankallande)
Lotta Börjesson, 070-315 49 85, lottaborj(at)hotmail.com
Inger Persson, 070-553 20 63, ingerosolve(at)telia.com
Ingrid Fäldt   073-922 27 98  ingridfaldt(at)telia.com
Eva Pierrou Dahlborg    073-631 57 00 eva_alse(at)yahoo.com
Ellika Sandrén    070-577 33 21 ellika.sandren(at)gmail.com

Föreningen Flatön         foreningen@flaton.se                               Flatö Malö Hembygdsförening       hembygd@flaton.se                         Flatö Kyrkas Vänner           kyrkan@flaton.se