Företag och övriga föreningar

Här följer en lista med länkar till företag och föreningar finns på öarna:

 

Föreningar:Föreningen Flatön         foreningen@flaton.se                               Flatö Malö Hembygdsförening       hembygd@flaton.se                         Flatö Kyrkas Vänner           kyrkan@flaton.se