Till sida:Foto: Flatö VA förening 2020
Foto: Flatö VA förening 2020

 Flatö VA-Förening

 

Flatö VA-Förening bildades januari 2020 i avsikt att projektera och bygga ett vatten- och avloppsnät på Flatön och Ängön och ansluta det till kommunens VA nät.

 

Föreningens mål är säker tillgång på dricksvatten och bättre miljö genom modern, godkänd avloppshantering.

 

 

Hemsidan senast uppdaterad 2024-05-28


Föreningskontakt

Postadress  Flatön 924, 474 91 Ellös  

Mail             va@flaton.se

Org. nummer   802-528-8096

Bankgiro          5457-4710 Föreningen Flatön         foreningen@flaton.se                               Flatö Malö Hembygdsförening       hembygd@flaton.se                         Flatö Kyrkas Vänner           kyrkan@flaton.se