Foto: Flatö VA förening 2020
Foto: Flatö VA förening 2020

 Flatö VA förening

 

Flatö VA förening bildades januari 2020 i avsikt att projektera och bygga ett vatten- och avloppsnät på Flatön och Ängön och ansluta det till kommunens VA nät .

 

Frågor om medlemskap och övrig kontakt med styrelsen genom mail va@flaton.se


Föreningen Flatön         foreningen@flaton.se                               Flatö Malö Hembygdsförening       hembygd@flaton.se                         Flatö Kyrkas Vänner           kyrkan@flaton.se