Foto: Flatö VA förening 2020
Foto: Flatö VA förening 2020

 Flatö VA förening

 

Flatö VA förening bildades januari 2020 i avsikt att projektera och bygga ett vatten- och avloppsnät på Flatön och Ängön och ansluta det till kommunens VA nät .

Hemsidan senast uppdaterad 2021-05-02


Föreningskontakt

Postadress  Flatön 924, 474 91 Ellös  

Mail             va@flaton.se

Org. nummer   802-528-8096

Bankgiro          5457-4710 Föreningen Flatön         foreningen@flaton.se                               Flatö Malö Hembygdsförening       hembygd@flaton.se                         Flatö Kyrkas Vänner           kyrkan@flaton.se