Kila Flatö Dikesföretag 2004 Samfällighetsförening

Hämta
Protokoll från årsmöte 2021
Kfd årsmöte 2021.pdf
Adobe Acrobat-dokument 657.0 KB

Hämta
Protokoll från konstituerande möte 2020
Konstituerande möte 2020 08 01 Kila-Flat
Adobe Acrobat-dokument 166.2 KB
Hämta
Protokoll från årsmöte 2020
Protokoll vid årsstämma 2020 Kila-Flatö
Adobe Acrobat-dokument 443.3 KB

Hämta
Protokoll från konstituerande möte 2019
Protokoll från konstituerande möte 2019
Adobe Acrobat-dokument 3.1 MB
Hämta
Protokoll från årsmöte 2019
Kila-Flatö Dikningsföretag 2004 samfälli
Adobe Acrobat-dokument 988.4 KB

Föreningen Flatön         foreningen@flaton.se                               Flatö Malö Hembygdsförening       hembygd@flaton.se                         Flatö Kyrkas Vänner           kyrkan@flaton.se