Flatö Kyrkas Vänner tackar medlemmar och besökare för denna sommar. Även detta år har präglats av pandemin, men trots det har vi kunnat genomföra ett par arrangemang i kyrkan, vilket vi är fantastiskt glada för. Nu hoppas vi på att nästa år kommer att bli ännu mer som vanligt, med många fina konserter i Flatö Kyrka.

Flatö kyrka, 2017. Foto: okänt
Flatö kyrka, 2017. Foto: okänt

 

 

Föreningen Flatö Kyrkas Vänner värnar om kyrkans bevarande och ett aktivt kulturutbud i bygden och anordnar årligen konserter i kyrkan. Föreningen bidrar med underhåll och utveckling av Flatö kyrka tillsammans med pastoratet.

 


Föreningen Flatön         foreningen@flaton.se                               Flatö Malö Hembygdsförening       hembygd@flaton.se                         Flatö Kyrkas Vänner           kyrkan@flaton.se