Flatö kyrka, 2017. Foto: okänt
Flatö kyrka, 2017. Foto: okänt

Föreningen Flatö Kyrkas Vänner värnar om kyrkans bevarande och ett aktivt kulturutbud i bygden och anordnar årligen konserter i kyrkan. Föreningen bidrar med underhåll och utveckling av Flatö kyrka tillsammans med pastoratet.

 

 

 

VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE 
Måndag 5 augusti efter kvällens konsertFöreningen Flatön         foreningen@flaton.se                               Flatö Malö Hembygdsförening       hembygd@flaton.se                         Flatö Kyrkas Vänner           kyrkan@flaton.se