Flatö kyrka, 2017. Foto: okänt
Flatö kyrka, 2017. Foto: okänt

Flatö Kyrkas Vänner

värnar om kyrkans bevarande samt om ett aktivt kulturutbud i bygden.

Flatö Kyrkas Vänner

... värnar om kyrkans bevarande samt om ett aktivt kulturutbud i bygden. Tillsammans med pastoratet har Flatö Kyrkas Vänner bidragit med underhåll och utveckling av Flatö kyrka. Föreningen anordnar årligen flera konserter i kyrkan.
Årliga konserter möjliggör föreningens verksamhet.

Här finner Du mer information om vår förening:
Föreningsinfo --- Styrelse --- Flatö kyrka historik --- Fotogalleri

2018 var det 90 år sedan Flatö kyrka invigdes.
Se vårt bildspel  Flatö kyrka 90 år  


Stöd vår verksamhet
genom att bli medlem.


Här kan Du se tidigare sommarprogramFlatö Kyrkas Vänner håller årsmöte 200727 kl 19.00 i Flatö skola.

Kallelse till ordinarie årsmöte för Flatö Kyrkas Vänner,  
2020-07-27, kl 19

 

Plats: Flatö skola.

 

Ärendelista

 

 1. Mötet öppnas.
 2. Val av ordförande samt sekreterare för mötet.
 3. Val av 2 justerare, tillika rösträknare.
 4. Mötets stadgeenliga utlysande.
 5. Fastställande av ärendelista.
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret.
 7. Redovisning av föreningens ekonomiska förvaltning.
 8. Revisorernas berättelse.
 9. Fastställande av resultat och balansräkning.
 10. Prövning och beslut rörande ansvarsfrihet för styrelsen.
 11. Val av ordförande för 1 år (förslag från valberedningens)
 12. Val av ledamöter i styrelsen (förslag från valberedningen)
 13. Val av revisor samt revisorssuppleant för 1 år (förslag från valberedningen).
 14. Val av valberedning samt sammankallande för 1 år.
 15. Fastställande av årsavgift
 16. Fastställande av ersättningsregler för styrelse och föreningsfunktionärer
 17. Förslag från styrelsen.
 1. Ändring av stadgar: 
  § 3.1 tillkommande text: Vid speciella tillfällen med orsak utanför föreningens påverkan kan styrelsen besluta att årsmöten kan hållas via digitala media. 
  § 3.3.1 ändras till: Rösträtt vid årsmöte, med en röst, har varje närvarande medlem som har erlagt innevarande årsavgift. Familjemedlemskap berättigar till rösträtt för två närvarande medlemmar. 
  § 3.5 pkt 11 ändras till: Val av ordförande för 2 år. 
  § 7 ändras till: Räkenskapsåret gäller per kalenderår. 
  § 8 ändras till: Verksamhetsåret gäller per kalenderår.
 1. Hantering av Folkhälsopriset från Orust Kommun 
  Föreningen Flatö Kyrkas Vänner har inga fasta kostnader och därför föreslås att föreningen avstår från sin andel till förmån för Föreningen Flatön och Flatö-Malö Hembygdsförening.
 2. Förslag om övergångsregler ang beslut om stadgeändring. 
  Styrelsen föreslår årsmötet besluta att den praxis som redan har använts avseende räkenskapsår och verksamhetsår fortsätter att gälla detta och nästkommande år. Motsvarande stadgeändring kan då fastställas på nästa årsmöte att gälla från och med 2022.
 1. Motioner
 1. Övriga frågor väckta på årsmötet (diskussionsfrågor).
 2. Mötets avslutas.

Flatö Kyrkas Vänner måste tyvärr meddela att samtliga konserter sommaren 2020 ställs in!

Orust pastorat har beslutat att inga kyrkor kommer att vara tillgängliga för konserter denna sommar pga Coronapandemin. Därför ställer Flatö Kyrkas Vänner in sommarens samtliga konserter. Alla som har köpt biljett kommer att bli kontaktade av Nortic via mail. Där kommer det att framgå hur återbetalningen kommer att ske. I biljettpriset ingår en seviceavgift till Nortic på 12.50 kr/biljett, som vi tyvärr inte kommer att ha möjlighet att betala tillbaka. FKV står för övriga kostnader till Nortic.

Vi tycker det är väldigt synd att vi inte får genomföra våra arrangemang denna sommaren, men hoppas på ett lika fint program till nästa sommar. Vi hoppas även att våra konsertbesökare förstår vår situation, och vill fortsätta stödja vårt arbete med att arrangera ett brett utbud av konserter och bevarandet av vår vackra kyrka. Det finns möjlighet att efterskänka biljettkostnaden, helt eller delvis för den som vill. Vi önskar er alla en fin sommar!

 

Styrelsen Flatö Kyrkas Vänner

 


Årsmöte Flatö Kyrkas Vänner 27 juli 2020


Sommaren 2019


Flatön 29/7-19

Härlig visstund med Gåke och Lotta fick avsluta sommarens konserter i Flatö Kyrka.

Nu ser vi fram emot att börja planera för kommande års evenemang.

Tack till alla som kommit och lyssnat och bidragit till vårt arbete med att bevara kyrkan som en naturlig mötesplats på våra öar.


Sommarens sista konsert blir den 29/7 och då är det Gåke Gunnarsson och Lotta Rossövik som står för underhållningen.

I samband med denna konsert kommer Flatö Kyrkas Vänner att fira sitt 20-årsjubileum! 

Efter konserten blir det årsmöte i Flatö skola. Hjärtligt välkomna!


Söndag 14 juli 2019

Kallelse till ordinarie årsmöte för Flatö Kyrkas Vänner,
2019-07-29, kl 20

 

Plats: Flatö skola.

 

Dagordning

        1.          Mötet öppnas.

 

      2.            Val av ordförande samt sekreterare för mötet.

 

     3.          Val av 2 justerare, tillika rösträknare.

 

     4.          Mötets stadgeenliga utlysande.

 

     5.          Fastställande av dagordning.

 

     6.          Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret.

 

     7.          Redovisning av föreningens ekonomiska förvaltning.

 

     8.          Revisorernas berättelse.

 

     9.          Fastställande av resultat och balansräkning.

 

  10.          Prövning och beslut rörande ansvarsfrihet för styrelsen.

 

  11.          Val av ledamöter i styrelsen 3 st omval, 3 st nyval (förslag från valberedningen)

 

  12.          Val av ordförande för 1 år (förslag från valberedningens)

 

  13.          Val av revisor samt revisorsuppleant för 1 år (förslag från valberedningen).

 

  14.          Val av valberedning samt sammankallande för 1 år.

 

  15.          Fastställande av årsavgift

 

  16.          Fastställande av ersättningsregler för styrelse och föreningsfunktionärer

 

  17.          Förslag från styrelsen.
- Styrelsen föreslår lämna en gåva till Föreningen Flatön som hjälp till skolans renovering.

 

  18.          Motioner

 

  19.          Övriga frågor väckta på årsmötet (diskussionsfrågor).

 

 

  20.          Mötets avslutas.     Nästa konsert, Kammarmusik i Flatö kyrka.

100 kr i inträde.

VÄLKOMNA!


Lördagen den 13 juli hade vi besök av sång ensemblen Amanda.

Kyrkan var fylld till sista plats och vi bjöds på en härlig föreställning. Välkommen till Flatö kyrka och upplev den populära Amandakören.

13/7-19 kl 19.00. 

 


---  Tisdag 2019 07 09   ---

OBS! Nytt pris för biljetter till konserten "Klassisk kammarmusik i Flatö kyrka" OBS!                                                                         Lördagen 20/7-19 kl 18                                                       100 kr per biljett


---  söndag 2019 07 07   ---

Väldigt uppskattad konsert med Majornas 3dje Rote i Flatö kyrka på söndagskvällen.  Tomas von Brömssen överraskade publiken genom att medverka i ett par låtar.


Fullt med folk och god stämning när Gåke, Lotta och Jonte spelade och sjöng igår i Flatö kyrka


---  söndag  2018-07-22   ---


---  lördag  2018-07-21   ---

Klassisk musik med Olof Blix och lovande unga musiker

En högtidsstund för älskare av klassisk musik! Skickliga musiker.


---  söndag  2018-07-18   ---


---  söndag  2018-07-08   ---

Fullt ös när Gota River Jazzmen spelade i Flatö kyrka igår


---  söndag  2018-07-01   ---

Christopher Wollter och Bernt Andersson i Flatö kyrka söndag kväll!

Två fantastiska musiker som tolkade Cohen, Cornelis och Brel i en skön blandning! Fin stämning och mycket publik!


---  måndag  2018-06-18   ---

Taubegudstjänst i Flatö kyrka
lördag 23 juni kl 19:00

Musiker: Hans Blomberg

Trubadur Lotta Rössövik tillsammans med Hans Blomberg framför Evert Taubes sånger och texter som hjälper

oss att se storheteten i skapelsen.


---  onsdag  2018-06-13   ---

Nu är det snart dags för nästa konsert i Flatö kyrka!

 

Söndagen den 1 juli kl 19 kommer Christopher Wollter och pianisten/dragspelaren Bernt Andersson tillbaka i Flatö Kyrka och bjuder på en ny konsert. Det blir en visblandning med bl a Cohen och Cornelis men även lite av den franska repertoaren som Christopher tidigare bjudit på. En musikafton som bjuder på både nytt och gammalt från Christophers repertoar.

Dragspelaren Bernt Andersson


---  måndag  2018-06-11   ---

Här är lite bilder från Lördagens konsert med Tomas von Brömssen och Friiskvartetten
Fullsatt kyrka med god stämning och skickliga musiker.


---  tisdag  2018-06-05   ---


---  onsdag  2018-04-25   ---

                                                LITE MER INFO OM BILJETTER TILL SOMMARKONSERTERNA

Programmet finner Du genom att klicka här

OBS Vi har nu ett nytt system att köpa biljetter där vi samarbetar med Nortic AB.

Vi har ej längre systemet att boka biljetter över E-mail.

Du kan nu köpa biljetter till ett pris av 200 kr/st genom att klicka på biljett-knappen i vår hemsida där programmet finns.

Du kommer då till vår sida hos Nortic, som därefter sköter beställning och betalning av biljetterna.

Känner Du dig osäker eller har frågor så  skriv till kyrkan@flaton.se så svarar vi.


---  måndag  2018-04-02   ---

Fin Emausvandring i härligt, friskt väder de 5 km mellan Malö färja och Flatö skola där kaffe och dopp serverades. Därefter välbesökt mässa med Håkan Helleberg och musiker Hans Blomberg.

Efter mässan möttes Flatö Kyrkas Vänner i skolan för att diskutera fortsatt styrelsearbete.


---  söndag  2018-04-01   ---

Tag chansen till en fin promenad imorgon annandag påsk med Emausvandring kl 9 från Malö färjeläge till Flatö skola, där fika och bröd väntar innan det blir mässa i Flatö kyrka kl 11 med Håkan Helleberg. Musiker: Hans Blomberg.


---  fredag  2018-02-23   ---

Sommarens program med Musik i Flatö kyrka börjar ta form. Du finner programmet här.


---  torsdag  2018-02-22   ---

Möte med Malin Brav, Orust Pastorat 

Närvarande:
Malin Brav, Asta Andersson, Ing-Marie Augustsson, Kerstin Dahlborg, Solveig Johansson, Ann-Marie Nordling, Lars Normark

Om Orust Pastorat
Malin berättade om en omfattande verksamhet och förändring i Orust Pastorat. Många stora projekt pågår som tillgänglighetsanpassning vid Långelanda kyrka samt muren vid Torps kyrka (90m lång och 3m hög).

Om FKV
Lars berättade att sommarens program nu är nästan klart med 6 konserter. Mer info inom någon vecka.
Vi informerade också om Öppet Hus den 15 mars. Inbjudan kommer att gå ut till Håkan Helleberg och Malin Brav.

Projekt

·        Muren vid Flatö kyrkogård kommer att byggas om när arbetena vid Torps kyrka är klara. Startar till sommaren. Arbetena med ny grusad gång, belysning och uppsnyggning vid minneslund är nu klara.

·        Toalett i kyrkan. Arbetet är klart med handikappanpassning utom ställning runt toalettstol och larm som snart skall vara installerat

·        Tillgänglighetsanpassning av kyrkan: Detta projekt är omfattande och beslut är ännu ej fattat från pastoratet.

·        Vatten: Vi skall göra skiss på vattendragning från Flatö skola och fotografera vägövergång så kommer Malin att sköta tillstånd för att gräva genom vägen och anlita grävare. Hembygdsföreningen kan ansluta på ”rätt” sida vägen.

·        Piano: Blir stämt och kontrollerat i god tid innan juni.

·        Tornluckor. Det kommer att installeras nya motorer vid två av luckorna med reglering under våren. De kommer därvid att öppna sig vid helgmålsringning.

 

 


---  Julafton  2017-12-24   ---

Midnattsgudstjänst med god stämning och fin musik


Julaftonen avslutades med midnattsgudstjänst i Flatö kyrka. 

Kyrkoherde Håkan Helleberg var präst och familjen Gunnarsson stod för musiken

 

Föreningen Flatön         foreningen@flaton.se                               Flatö Malö Hembygdsförening       hembygd@flaton.se                         Flatö Kyrkas Vänner           kyrkan@flaton.se