Efter två år med ytterst lite verksamhet i vår kyrka, väntar en sommar med flera arrangemang. Flatö Kyrkas Vänner jobbar med att färdigställa programmet för sommaren 2022 och inom kort kommer vi att kunna erbjuda biljetter till fina konserter vilka kommer att kunna köpas via hemsidan.

 

Flatö kyrka, 2017. Foto: okänt
Flatö kyrka, 2017. Foto: okänt

 

 

Föreningen Flatö Kyrkas Vänner värnar om kyrkans bevarande och ett aktivt kulturutbud i bygden och anordnar årligen konserter i kyrkan. Föreningen bidrar med underhåll och utveckling av Flatö kyrka tillsammans med pastoratet.

 


Föreningen Flatön         foreningen@flaton.se                               Flatö Malö Hembygdsförening       hembygd@flaton.se                         Flatö Kyrkas Vänner           kyrkan@flaton.se