Flatö kyrka

Flatö kyrka byggdes på initiativ från öborna under åren 1926 (bilden till vänster) till 1928 (mittersta bilden). Fotot till höger visar kyrkan 2015 (taget av Anders Roxfelt)
Mer information om Flatö kyrka kan Du få genom att klicka här. Du kommer då till Orust Pastorats hemsida med historik över Flatö kyrka.

Flatö kyrka fyllde 90 år 2018 och vi gjorde då ett bildspel om vår kyrka.

Första filen är en automatisk uppspelning av bildspelet. Andra filen är en pdf-fil med samma innehåll:

Hämta
Bildspel som automatiskt spelas upp - bildspelet tar ca 3min
Flatö kyrka 90 år.ppsx
Microsoft Power Point-presentation 23.9 MB
Hämta
Bildspel som kan laddas ned som pdf-fil
Flatö kyrka 90 år.pdf
Adobe Acrobat-dokument 4.9 MB

Här kan Du läsa ytterligare om Flatö kyrka

Hämta
Flatokyrka historik.pdf
Adobe Acrobat-dokument 208.0 KB

Föreningen Flatön         foreningen@flaton.se                               Flatö Malö Hembygdsförening       hembygd@flaton.se                         Flatö Kyrkas Vänner           kyrkan@flaton.se