Konsert i Flatö kyrka med Majornas Tredje Rote, 2015. Foto: Lars Normark
Konsert i Flatö kyrka med Majornas Tredje Rote, 2015. Foto: Lars Normark

Föreningsinformation
Flatö Kyrkas Vä
nner

Föreningen Flatön         foreningen@flaton.se                               Flatö Malö Hembygdsförening       hembygd@flaton.se                         Flatö Kyrkas Vänner           kyrkan@flaton.se