Flatö - Malö

   Hembygdsförening

 

 

Flatö-Malö Hembygdsförening bildades 1985 efter att ha varit en sektion inom Föreningen Flatön. Det över 150-åriga skolhuset blev skolmuseum och hembygdsmuseum. Här har öbarn sedan 1871, i tre-fyra generationer lärt sig läsa, skriva och räkna.

Fortfarande står skolbänkar med griffeltavlor kvar på sin plats, planscher och kartor hänger på väggarna. I museet har också samlats bruksföremål från sjöfart, hem och hushåll. Här kan man söka sina rötter både digitalt, i kyrkböcker och bland de gamla fotografierna.

 


Aktuellt 2022

 

Äntligen!

Nu har vi börjat vår Minnesvård av torp och gårdar. Vi har vandrat över hela Ängön och en del av Bua och Korsgård. På vår hemsida kan du följa våra vandringar.
Och vi hoppas också få ta del av fler berättelser om de ställen vi besökt och om folk som bott där. Kanske har du dina rötter där?

 

https://www.flaton.se/om-öarna/torp-gardar-sevardheter/

 

 

 

 

 

 

Gårdamålningen är utförd år 1915 av Johan Patriksson. Guideschema 2022

Föreningen Flatön         foreningen@flaton.se                               Flatö Malö Hembygdsförening       hembygd@flaton.se                         Flatö Kyrkas Vänner           kyrkan@flaton.se