Skolmuseet. Teckning av Malin Andersson från ca 2000
Skolmuseet. Teckning av Malin Andersson från ca 2000

Om Flatö-Malö Hembygdsförening

 Varje sommar anordnas hembygdsdag, kulturvandring, aktiviteter på hembygdsscenen samt skördefest.

 

 

På sommaren är museet öppet dagligen 13-16 från månadsskiftet juni-juli till mitten av augusti.

Övriga tider går det bra att boka besök via e-post, FC eller telefon/sms. Alla kontaktuppgifter finns i Styrelsen. 

 

Föreningen Flatön         foreningen@flaton.se                               Flatö Malö Hembygdsförening       hembygd@flaton.se                         Flatö Kyrkas Vänner           kyrkan@flaton.se