Lördagen den 6 april hade vi årsmöte i hembygdsföreningen.

Här är den nya styrelsen:

                                                                   Tel                            E-post

Knut Thorberntsson, ordf.                          0703142654             thorberntsson@telia.com

Ann-Marie Nordling, vice ordf, kassör       0704326415             annmariebnordling@gmail.com

Gun Johansson, sekr.                                0705730415             gun.johansson@flaton.se

Mats Persäng, led.                                     0706266461             mats@flaton.se

Asta Andersson, led.                                  0708174550             asta@flaton.se

Karin Andersso, led.                                   0304-55149             

Gösta Jansson, led.                                   0703813522             gosta.bertil.jansson@gmail.com

 

Marianne Torberntsson, suppl.                  0703544842              mariannetorberntsson.58@gmail.com                                              Marianne Edman, suppl.                            0704614747            

 

Gerhard Andersson, revisor                       0304-55067              gerhard@flaton.se

Barbro Arvidsson, revisor                           0723112890             barbro@flaton.se

Kent Olaisson, revisorssuppl.                     0708981511             kent.olauisson@telia.com 

 

Solveig Johansson, valberedning               0739563250             solveigjohansson8@gmail.com

Anita Johansson, valberedning                  0304-55067              anita@flaton.se

 

 

Föreningen Flatön         foreningen@flaton.se                               Flatö Malö Hembygdsförening       hembygd@flaton.se                         Flatö Kyrkas Vänner           kyrkan@flaton.se