Hjärtligt välkommen
till Flatö-Malö hembygdsförening,
skolmuseum och hembygdsscen

 

 Flatö-Malö Hembygdsförening bildades 1985 efter att ha varit en sektion inom Föreningen Flatön. Det över 100-åriga skolhuset blev skolmuseum och 

hembygdsmuseum. Skolan byggdes på en berghäll, så som föreskrifterna var, på Flatö Östergård och är den enda i kommunen som står kvar på samma tomt och som fortfarande står kvar nästan oförändrad.

Här har öbarn i tre-fyra generationer, alltsedan invigningen 1871,  lärt sig läsa, skriva och räkna. Fortfarande står skolbänkarna med griffeltavlor kvar på sin plats, planscher och kartor hänger på väggarna och i hyllan står det gamla
sockenbiblioteket.
Här finns även bruksföremål som använts i hemmet och till sjöss, samt ett stort antal gamla fotografier och avskrifter av kyrkböcker.
Till sommaren kommer man även att kunna söka digitalt efter sina rötter.

Varje sommar firar föreningen en hembygdsdag i början av juli och är därefter öppet dagligen mellan 13 och 16 till i början av augusti. Föreningen anordnar också kulturvandring, skördefest och något arrangemang på hembygdsscenen varje år.

Hembygdsföreningen är öppen för hela familjen. Våra medlemmar är värdefulla för arbetet med att bevara den gamla skolan och museet.  Här finns information om medlemskap och om styrelsen.

 


Föreningen Flatön         foreningen@flaton.se                               Flatö Malö Hembygdsförening       hembygd@flaton.se                         Flatö Kyrkas Vänner           kyrkan@flaton.se