Flatöföreningarna och GDPR:

 

Dataskyddsförordningen (DSF), eller allmänna dataskyddsförordningen (engelska: General Data Protection Regulation, GDPR), är en europeisk förordning som reglerar behandlingen av personuppgifter och det fria flödet av sådana uppgifter inom Europeiska unionen.

 

Länk till Wikipedia om GDPR

 

Föreningarna Föreningen Flatön, Flatö-Malö Hembygdsförening samt Flatö Kyrkas Vänner har medlemsförteckningar som baseras på de uppgifter vi får i samband med att medlemsavgiften betalas in.

Medlemsförteckningarna innehåller uppgifter om: Namn, hemortsadress, Ö-adress, mailadress, årsavgift.

Vi upprättar medlemsförteckningar för att kunna klarlägga vilka personer som är medlemmar samt som har betalt medlemsavgift.

Vi behöver även adresser för att kunna komma i kontakt med medlemmarna.

Uppgifterna lagras så länge Du är medlem och max 3 år efter medlemskapet upphört.

Vi kommer inte att lämna ut uppgifterna till tredje part med undantag för att de tre föreningarna: Föreningen Flatön, Flatö-Malö Hembygdsförening samt Flatö Kyrkas Vänner samarbetar som kan komma att byta information mellan sig.

Föreningarna har samma regler för hantering av personuppgifter vilket garanterar att uppgifter ej vidarelämnas.

Om du har synpunkter på hur vi lagrar uppgifter ber vi Dig maila oss på foreningen@flaton.se

Föreningen Flatön         foreningen@flaton.se                               Flatö Malö Hembygdsförening       hembygd@flaton.se                         Flatö Kyrkas Vänner           kyrkan@flaton.se