Flygfoto över Flatön taget från Korsgård mot Flatö kyrka, och skolorna, 2016. Foto: Per Pixel
Flygfoto över Flatön taget från Korsgård mot Flatö kyrka, och skolorna, 2016. Foto: Per Pixel

Om öarna

Här finns mer att läsa om våra öar

Källa: Lantmäteriet
Källa: Lantmäteriet

Föreningen Flatön         foreningen@flaton.se                               Flatö Malö Hembygdsförening       hembygd@flaton.se                         Flatö Kyrkas Vänner           kyrkan@flaton.se