Vi bor på en alldeles fantastisk plats! 

(Ann-Marie Nordling har skrivit nedanstående vilket kan vara början till en berättelse om öarnas historia)

Istiden för 10000 år sedan. Foto från Pinterest
Istiden för 10000 år sedan. Foto från Pinterest

Häromdagen kunde man läsa i tidningen att det nu är bevisat att ett tuggummi, som hittades på Orust för några år sedan, är 9000 år gammalt. 

Man tror att de allra första som bosatte sig här kom norrifrån. De var jägare, som på sommaren levde av fiske och på vintern av hjortjakt inåt Dalsland.


Allteftersom isen smälte kom fler och fler bosättare även från söder. De hade med sig kunskap om jordbruk och boskap. Folkslagen kom väl överens och levde bra tillsammans.

 

Om Du vill studera fornlämningar på öarna närmare kan Du klicka här för att komma till Riksantikvarieämbetets app fornsök. Zomma in till våra öar.

På Riksantikvarieämbetets karta Fornsök ser man att det finns gott om fornlämningar och rösen på våra öar.
I hembygdsmuseet finns mycket flinta som hittats i åkrarna. Kanske finns det flera verktyg som använts av stenåldersfolket här. Vi får undersöka. 

Malön-Flatön-Ängön har också en alldeles särskild natur. ”Mittens rike” kallade Evert Taube det, mitt emellan Ranrike och Elfsyssel. I Ranrike består bergen mest av röd granit och i Elvsyssel mest av grå gnejs, men mittemellan finns glimmerbergen. De sträcker sig över Orust, över våra öar och en bit upp åt Dalsland.

Isen har  också lämnat spår efter sig i form av stora vackra jättegrytor.

 

Och så har vi tidvatten. Inte som på engelska östkusten, men man upplever tydligt ebb och flod när vattnet ska in och ut genom Björsundskanalen och Nordströmmarna. Att segla eller paddla motströms genom Björsundskanalen, det är inte så lätt.

Högtryck och lågtryck kan dock förändra vattenståndet betydligt mer.


Historia om Flatön - rapport från studiecirkel på 1980-talet

Hämta
Flatön historik från studiecirkel ca 198
Adobe Acrobat-dokument 8.2 MB

Föreningen Flatön         foreningen@flaton.se                               Flatö Malö Hembygdsförening       hembygd@flaton.se                         Flatö Kyrkas Vänner           kyrkan@flaton.se