Köp

Köp · 06. december 2017
På gång vecka 49: Några cirklar håller på ännu ett tag fram till jul. I veckan kommer den nystartade IT-gruppen att träffas och fundera på hur en ny hemsida bör se ut. På torsdag 7 december är det samverkansmöte för de tre föreningarnas styrelser. Föreningen Flatön, Flatö Malö hembygdsförening och Flatö Kyrkas Vänner träffas igen. Vi kommer att fortsätta diskutera om vi ska ta fram material för att göra en ny broschyr över öarna. Samt det utskick som vi planerar att göra i början av nästa år

Föreningen Flatön         foreningen@flaton.se                               Flatö Malö Hembygdsförening       hembygd@flaton.se                         Flatö Kyrkas Vänner           kyrkan@flaton.se