Hämta
Översiktsplan 2040 Orust kommun Granskningshandling april 2024
Översiktsplan 2040 Granskningshandling.p
Adobe Acrobat-dokument 17.4 MB

Hämta
ÖP 2040 & Demografin på Orust /Thomas Hjern april 2024
ÖP 2040 & Demografin -240408.pdf
Adobe Acrobat-dokument 3.4 MB

Hämta
Översiktsplan 2040 Orust kommun Samrådsredogörelse februari 2024
Översiktsplan 2040 Orust kommun Samrådsr
Adobe Acrobat-dokument 45.1 MB

Hämta
Sammanfattning av yttranden på ÖP 2040 för Orust kommun. /Thomas Hjern september 2023
Thomas Hjern, en av de aktiva när ÖP diskuterades i våras, har gjort en sammanfattning av inkomna synpunkter på Översiktsplanen.
Sammanfattning av yttranden ÖP2040.pdf
Adobe Acrobat-dokument 1.6 MB

Hämta
Översiktsplan 2040 Orust kommun Samrådshandling februari 2023
Översiktsplan 2040_Samrådshandling.pdf
Adobe Acrobat-dokument 22.3 MB

 

Översiktsplan 2040 -
Från 10 april 2024 ligger granskningsförslaget ute på kommunens hemsida och här ovan. Synpunkter kan lämnas senast 30 juni 2024.
_____
Handlingar och dokument under samrådstiden
Här har vi samlat användbar information för den som vill skicka in synpunkter på förslag till ny Översiktsplan. I det förslag som nu är ute för samråd, planeras stora förändringar för landsbygden.

Stora begränsningar i utvecklingen och ny bebyggelse, satsningar på det rörliga friluftslivet men inte på de boende, som ändå utgör en majoritet av Orusts befolkning, drygt 50%, eller 8000 personer.
Alla kan lämna synpunkter på planen och de ska skickas in till kommunen senast 12 maj 2023.
2 april, bjöd Vuxenskolan in till workshop i Ellösparken för att diskutera planen för landsbygden. 

Ca 45 personer närvarade och det var bra och livliga diskussioner vid alla borden.

Allt är nu sammanställt och rapporten finns här. Får gärna spridas vidare.


Markanvändning på Orust ur förslag till ny Översiktsplan!

Föreningen Flatöns och Trafikgruppen Flatöns
Yttrande över Förslag till Orust Översiktsplan 2040 - För en levande landsbygd

Vi anser att skrivningen av hur kommunen ser på landsbygden är negativ och därför måste skrivas om. 

Värdera alla medborgare lika
Det är fel att ensidigt värdera alla landsbygdsboende som kostnadskrävande utan att värdera allt det positiva som de landsbygdsboende (= majoriteten av orustborna) för med sig i form av skatteintäkter och värdet av varor och tjänster och övrigt som produceras här. 

Attraktiv kommun
Orust måste bli en attraktiv kommun för yngre att flytta till, entreprenörer som driver företag, dem som vill bruka jorden och bidra till arbetskraften i kommunen. Se bifogat diagram. Bostadsbyggande på landsbygden Större flexibilitet och tolerans för byggande av nya respektive renovering/utbyggnad av befintliga fritidshus inom detaljplanerade områden på landsbygden. Både för dem som redan har fastigheter och för yngre, som kanske ser det som ett ekonomiskt alternativ att köpa ett fritidshus som de kan renovera/bygga ut till åretruntstandard allt eftersom. Varför: Det ska underlättas för dem som vill bli helårsboende, skriva sig i kommunen och därmed bidra till kommunalskatten = ökad inkomst för kommunen. Kulturarvet Det talas mycket i Översiktsplanen om att ”bevara”. Men för att öka intresset för att underhålla och bevara en attraktiv kulturbygd, att ha en levande landsbygd, måste även entreprenörskap och utveckling uppmuntras. Ingen har vare sig intresse, tid eller ekonomiska möjligheter att endast ”bevara”.
 
Kommunikation och infrastruktur För att allt ovanstående ska fungera behöver vi en bättre infrastruktur, inte en försämrad. Kollektivtrafiken måste fungera även för boende på landsbygd, som redan står för en majoritet av kommunens befolkning. O751, vägen mellan Kårehogen och Kättorp, Dragsmark och de två färjorna (Malön/Ängön), är en viktig genomfartsled och kustväg och nyttjas inte bara av de boende på öarna utan även av arbetspendlare på Orust och Skaftö/Lysekil. Ängöleden är också en av fyra inkörsportar till Orust kommun. Kustvägen över våra öar används flitigt av både bil- och cykelturister. Se bifogad karta
 
Gröna och blå näringar Använda de resurser vi har i lantbruket på bästa sätt. Livsmedelsproduktion, energiproduktion. Se, värdera och ta vara på möjligheterna vad gäller självhushållning utifrån perspektiven; hållbarhet, miljö, beredskap. Få fler att vilja och våga satsa på dessa näringar. Jordbruk, skogsbruk och boskap håller landskapet öppet och bidrar till den biologiska mångfalden. Med vårt havsnära läge, har vi goda chanser att utveckla blå näringar. Vision 2040 Det finns ingen tydlig koppling till Vision 2040 (beslutad 2018) i planen. Attityder och bemötande Titta på vad de omgivande kommunerna (Tjörn, Lysekil, Uddevalla, Munkedal, Kungälv) säger om landsbygden. Det finns mycket att kopiera. Orust kommun behöver inte uppfinna hjulet.
Flatön 2023-05-11

Föreningen Flatön Flatöns Trafikgrupp
Lena Kjellman Lars Normark 070-2876961 070-5156855 foreningen@flaton.se

 


Hämta
Skicka in synpunkter på Förslag till Översiktsplan 2040 (publ. 5/5 2023)
Skicka in synpunkter på förslaget till n
Microsoft Word-dokument 14.6 KB

Hämta
RAPPORT FRÅN FÖRENINGSTRÄFF OM ÖP 2040 (publ. 11/4 2023)
Samlade anteckningar och slutsatser från mötet som Studieförbundet Vuxenskolan bjöd in till i Ellösparken 2 april.
RAPPORT FRÅN FÖRENINGSTRÄFF OM ÖP 2040.p
Adobe Acrobat-dokument 3.1 MB


Läs också pdf-filerna nedan:


Hämta
Landsbygdspolitik i våra grannkommuner (publ. 4/4 2023)
Landsbygdspolitik i våra grannkommuner.p
Adobe Acrobat-dokument 169.3 KB
Hämta
ÖP Presentation Workshop Ellös 2 april (publ. 4/4 2023)
ÖP Presentation föreningsträff.pdf
Adobe Acrobat-dokument 1.3 MB

Hämta
Synpunkter på Översiktsplanen från LRF och OKA (publ. 2/4 2023)
Synpunkter på samråd Nya ÖP 2040 från LR
Adobe Acrobat-dokument 123.3 KB
Hämta
Synpunkter på Översiktsplanen från Ellös (publ. 1/4 2023)
Förslag samråd Ellös.1 (2).pdf
Adobe Acrobat-dokument 735.3 KB

Hämta
Synpunkter på Översiktsplanen från Flatön (publ. 1/4 2023)
Ny Översiktsplan i Orust kommun - synpun
Adobe Acrobat-dokument 1.8 MB

Hämta
Kulturmiljöer på Orust del 1 - Historik (publ. 25/4 2023)
Kulturmiljöer på Orust Del 1_ Historik
Adobe Acrobat-dokument 1.0 MB

Hämta
Kulturmiljöer på Orust del 2 - Beskrivning och rekommendationer (publ. 25/4 2023)
Kulturmiljöer på Orust Del 2_ Beskrivn
Adobe Acrobat-dokument 1.8 MB

Hämta
Kulturmiljöer på Orust del 3 - Klimatpåverkan på kulturmiljöer (publ. 25/4 2023)
Kulturmiljöer på Orust Del 3_ Klimatpåve
Adobe Acrobat-dokument 778.8 KB

Föreningen Flatön         foreningen@flaton.se                               Flatö Malö Hembygdsförening       hembygd@flaton.se                         Flatö Kyrkas Vänner           kyrkan@flaton.se