Möte om Grannsamverkan 19 september 2018

 

Ulf Darrell, kommunpolis på Tjörn och Orust, var inbjuden till Flatö skola för att prata Grannsamverkan.

 

Ulf inledde föredraget med lite statistik över inbrott och båtstölder och berättade sedan varför grannsamverkan är bra och vad det innebär.

På samverkanmotbrott.se finns mer information, här följer en sammanfattning.
I skolan, på hörnskåpet kommer det att ligga ett exemplar av skriften ”Grannsamverkan i praktiken.” Där kan man läsa mer.

 

Syftet med Grannsamverkan är att göra bostadsområden mindre attraktiva för brottslig verksamhet.
Målet är att minska brottsligheten och öka tryggheten och därmed också trivseln i ett område.
Det sker genom sociala nätverk bestående av boende i ett område som samarbetar, stödjer och hjälper varandra och samtidigt har en god uppmärksamhet på vad som händer i området och har kontakt med polisen.
Grannsamverkan fungerar även i områden med fritidshus.

Grannsamverkan kostar ingenting. Polisen ansvarar för beställning av skyltar och dekaler.
En kontaktperson utses och den svarar för kontakten mellan polisen och de övriga i området.
Kontakt kan ske via e-post eller sociala medier.

För att ett område ska vara aktuellt för Grannsamverkan bör anslutningsgraden vara 50%.
Enligt Brottsförebyggande rådet minskar brotten med 25-30% där Grannsamverkan finns.

Vi fick också tips på hur man kan DNA-märka sina värdesaker. Samt hur man upprättar en inventarielista, fyller i tillverkningsnummer och tar kort på sina saker.

Är man intresserad av Grannsamverkan, bör man först kolla med sina grannar om de också är intresserade. Sedan utser man en kontakt person.
Därefter kontaktar man Ulf Darrell som kommer hit och tittar på området och vad vi ska tänka på. Man får skyltar och dekaler att sätta upp i området.

Initiativet måste komma från de boende i ett område. Föreningen Flatön kan hjälpa till med att upplåta lokal för de möten som krävs för att köra igång och samordna kontakten med polisen om vi är flera områden som vill börja nu. Ett tips är att utgå från de lokala vägföreningar som finns.
Att vara med i Grannsamverkan är alltid frivilligt.

Kontaktuppgifter till Ulf Darrell är:
ulf.darrell@polisen.se
010-56 522 43


Antecknat av Lena Kjellman

Föreningen Flatön         foreningen@flaton.se                               Flatö Malö Hembygdsförening       hembygd@flaton.se                         Flatö Kyrkas Vänner           kyrkan@flaton.se