Föreningen Flatön
GPS adress: Flatön 142, 474 91 Ellös
c/o Ingemar Spindel
Flatön Bua 241
474 91 Ellös

Ordförande Lena Kjellman

foreningen@flaton.se

070-287 69 61

Flatö Malö Hembygdsförening
GPS adress: Flatön 143, 47491 Ellös
Ordförande Knut Thorberndtsson
hembygd@flaton.se
070-xxxxxxxx

Flatö Kyrkas Vänner
GPS adress: Flatön 141, 47491 Ellös
Ordförande Nils-Erik Borgström
kyrkan@flaton.seFöreningen Flatön         foreningen@flaton.se                               Flatö Malö Hembygdsförening       hembygd@flaton.se                         Flatö Kyrkas Vänner           kyrkan@flaton.se