Ändrade avgifter

Vid årsmötet den 15 april 2018 beslutades om ändringar av nätavgifter vid aktiv eller vilande

anslutning.

För aktiv anslutning blir nätavgiften 65 kr/månad. Avgiften är momspliktig!

För passiv anslutning utgår ingen avgift. Anslutningen kopplas från nätet 2018-06-30 och återansluts

för en kostnad av 1000 kr (inkl moms) med 3 månaders leveranstid. Om man vill ha en passiv,

vilande anslutning ska detta anmälas till styrelsen med namn, medlemsnummer och fastighetsbeteckning

senast 2018-05-30. Ej anmälda anslutningar betraktas som aktiva och faktureras

med 65 kr/månad fortlöpande från 2018-07-01.

Hämta
Medlemsbrev27.pdf
Adobe Acrobat-dokument 33.6 KB

Malö strömmarfibern malostrommarfibern.se är fiberföreningen för dig som bor/har en fastighet mellan Ellös och Kungsviken eller på Flatön, Ängön eller på Malö. Föreningen bildades den 26:e feb 2013 och är en ekonomisk förening med avsikt att erbjuda alla fastigheter på Malö, Flatö, Ängö, Kårehogen och Morlanda med omnejd ett snabbt bredband genom optisk fiber. Förutom en snabbare internet-uppkoppling får du även ett ökat utbud på TV och telefoni till lägre priser.

Föreningen Flatön         foreningen@flaton.se                               Flatö Malö Hembygdsförening       hembygd@flaton.se                         Flatö Kyrkas Vänner           kyrkan@flaton.se