Här kommer vi inom kort att lägga ut information om Minneskonserten på Stenesand fredagen 13 juli kl 16.00.


Föreningen Flatön         foreningen@flaton.se                               Flatö Malö Hembygdsförening       hembygd@flaton.se                         Flatö Kyrkas Vänner           kyrkan@flaton.se