ODLINGSGRUPP PÅ FLATÖN!

Under fröbytardagen i skolan pratade några av oss om att vi ville kunna odla mer och annat än vad som får plats i den egna trädgården. Potatis till exempel. Någon sa: Tänk om det hade funnits odlingslotter här!
Efteråt var vi några stycken som tänkte vidare. Och nu har idén blivit en plan!

Vår vision ser ut såhär: Ett område på ca 600 kvm på ängen bakom skolhuset plöjs och harvas och inhägnas med ett rådjurssäkert stängsel. Området indelas i 10 st odlingslotter om 50 kvm vardera exklusive gångar mellan lotterna. Det ska inte finnas några byggnader, staket eller andra anläggningar inom odlingsområdet, förutom en gemensam sittplats för fika och samvaro.

Markägarna Kerstin och Gösta Edman är mycket positiva. Ekonomin ska bygga på att odlarna delar på anläggningskostnaderna, men det utgår ingen hyra och vi ska inte bilda någon ny förening. Någon form av avtal och organisation måste kanske upprättas så småningom, men nu är målsättningen i första hand att försöka komma igång så snart som möjligt.

Men utan intresserade odlare går det inte.
Frågan är alltså: Skulle du vara intresserad av en odlingslott?
Ditt svar är inte bindande, och vi kan inte garantera att du får en lott redan i år. Om det finns ett intresse går vi vidare med planeringen mer i detalj.
Än finns det tid innan potatisen ska i jorden!

Maila din intresseanmälan med namn och kontaktuppgifter till katinka@flaton.se snarast!
Vänligen Idégruppen för odlingslotter på Flatön (Lena Kjellman, Kerstin Edman, Katinka Bille Lindahl)

 

Föreningen Flatön         foreningen@flaton.se                               Flatö Malö Hembygdsförening       hembygd@flaton.se                         Flatö Kyrkas Vänner           kyrkan@flaton.se