Statistik

Lokalekonomisk analys

Hämta
Lokalekonomisk analys för Hven, gjord 2011
På ön Hven i Öresund, Landskrona kommun, gjorde 2011 en Lokalekonomisk analys för att visa på att ön inte alls var så kostsam som kommunen menade. Nu ska de göra en uppföljning och se hur det har utvecklat sig.
Hven LEA Ökonomi.pdf
Adobe Acrobat-dokument 2.2 MB

Föreningen Flatön         foreningen@flaton.se                               Flatö Malö Hembygdsförening       hembygd@flaton.se                         Flatö Kyrkas Vänner           kyrkan@flaton.se