Torp, Gårdar och Sevärdheter på Malön, Flatön och Ängön

Projektet "Vem bodde här"

2019 planerade Flatö-Malö Hembygdsförening att starta studiecirkeln ”Vem bodde här - Minnesvård av torp och gårdar”. Men så blev det inte, en pandemi kom emellan. Hösten 2021 kunde projektet äntligen startas. Tanken är att utforska och dokumentera så mycket som möjligt om hus och husgrunder på våra öar och om människorna som bott här.

 

En projektgrupp bildades och information hämtas främst från dokument och bilder i hembygdsmuseet men också från den digra muntliga kunskapen som finns hos öborna. Metoden är att ordna vandringar och leta upp grunder mm.

 

Projektet bygger på att så många som möjligt kan bidra med information. Allt dokumenteras  på flera olika sätt: 

  • I nedanstående interaktiva karta
  • I OneDrive där varje gård får en egen mapp.
  • I hembygdsmuseet i form av handlingar samt i hembygdsmuseets PC med storbilds TV.

All informations uppdateras kontinuerligt. I februari 2023 har vi genomfört 9 vandringar.

 

Vi tar tacksamt emot ytterligare information, berättelser och bilder från er. Vänd er till
Ann-Marie (
annmariebnordling@gmail.com).

 

 

Projektledare är Ann-Marie Nordling. Lars Normark sköter dokumentationen i databasen och i kartorna.

 


Den interaktiva kartan

Den interaktiva kartan är baserad på Google Maps.
Informationen syns som små ringar i olika färger och med olika utseende. Genom att klicka på ringarna så kommer en liten rektangel upp med information som kan bestå av text eller bilder.
Man kan se kartan både i PC och i mobilen. I mobilen skiljer sig utseendet något åt från PC och för att få en bättre upplevelse rekommenderas att man klickar på rektangeln till höger i överskriftsfältet. Man får då upp kartan appen Google Maps. För att ta bort informationen från "vanliga" Google Maps klickar man på symbolen för lager överst till höger och klickar på symbolen för den interaktiva kartan. 
Man kan göra flera val genom att klicka på rektangeln högst upp till vänster i kartan (vid överskriften). 
Här är några valmöjligheter:
Lager: Här kan man filtrera vad som skall visas genom att klicka i den lilla rektangeln till vänster om texten:
o Hus byggda före 1880
o Hus byggda 1881-1920
o Hus byggda 1921-1960
o Hus byggda 1961-2000
o Hus byggda efter 2001
o Natur Upplevelser

 

När man klickar på en ikon visas en informationsruta med överskrift (fastighetsbeteckning / namn), ev visas foton (längst ned ses hur många foton) samt informationstext.

Vandringarna

Projektgruppen har sedan hösten 2021 genomfört 9 vandringar (aktuellt februari 2023). Ni kan se vandringarna på nedanstående karta.

                                                                                                                          


Dokumentation samt mer information

Databas med information om fastigheterna

Projektgruppen har samlat information som framkommit under vandringarna i en mapp i OneDrive. Ni finner denna information genom att klicka här:

OneDrive-mapp: GÅRDAR HUS NATUR. (Denna funktion fungerar endast för dem som har länken till mappen. Materialet kan ses på Skolmuseet.) 


Karta med lokala namn


Ortsnamn i Morlanda socken

Nedan följer länk till en bok med många intressanta ortsnamn i Morlanda socken:

Hämta
1963 ortnamn morlanda.pdf
Adobe Acrobat-dokument 36.2 MB

Information om fastigheter före 1600-talet

Tidigaste information om fastigheter återfinns i jordeböcker. Nedan finns en länk till Jordeböcker i Morlanda socken. Det bör sägas att en del ursprungsmaterial är mycket svårläst då det är på gammaldanska....

 

Klicka här för att komma till Jordeböckerna

 


Föreningen Flatön         foreningen@flaton.se                               Flatö Malö Hembygdsförening       hembygd@flaton.se                         Flatö Kyrkas Vänner           kyrkan@flaton.se