Anteckningar från möte om Vatten och Avlopp till Flatön!

Informationsmötet hölls i Flatö skola den 17/6, och samlade ca 70 åhörare. 

Hans Strid, representerande fastighetsbolaget Västerstaden, som dragit ledningar från kommunens nät 
vid Malö Camping - Flinks Handelsbod - upp till Björnsund, visade ett förslag att dra "stamlednng" vidare 
från Torget genom vattnet till Svarteskär. Därifrån kan man dra ledningar vidare in på Flatön.
Han menade att det behövs ca 20 fastigheter kring Svarteskär för att detta skall vara ekonomiskt möjligt.
Många på mötet anmälde sig som seriöst intresserade, och det kommer att bildas en informell lednings-
grupp som arbetar vidare med att försöka genomföra projektet och hålla i kontakterna med Västerstaden. 
Vid intresse,
kontakta Gunnar Hörding, mail: g_hording@yahoo.se.

 

Föreningen Flatön         foreningen@flaton.se                               Flatö Malö Hembygdsförening       hembygd@flaton.se                         Flatö Kyrkas Vänner           kyrkan@flaton.se