Uppdatering pågår.
Vi kommer under våren att skicka ut brev till alla fastighetsägare/boende med uppgifter om medlemskap.

Vi beslutade på förra årsmötet 2019 att höja medlemsavgiften per person till 200 kr. 

Om hur föreningen hanterar personuppgifter - GDPR Dataskyddsförordningen

 

Föreningen har en medlemsförteckning som baseras på de uppgifter vi får i samband med att medlemsavgiften betalas in. Medlemsförteckningen innehåller uppgifter om: Namn, hemortsadress, Ö-adress, mailadress, årsavgift.

Vi upprättar en medlemsförteckning för att kunna klarlägga vilka personer som är medlemmar samt som har betalt medlemsavgift. Vi behöver adresser för att kunna komma i kontakt med medlemmarna. Vi kommer inte att lämna ut uppgifterna till tredje part med undantag för att de tre föreningarna: Föreningen Flatön, Flatö-Malö Hembygdsförening samt Flatö Kyrkas Vänner som samarbetar och kan komma att byta information mellan sig. Föreningarna har samma regler för hantering av personuppgifter vilket garanterar att uppgifter ej vidarelämnas.

Föreningen Flatön         foreningen@flaton.se                               Flatö Malö Hembygdsförening       hembygd@flaton.se                         Flatö Kyrkas Vänner           kyrkan@flaton.se