Hämta
Ladda ner ditt inbetalningskort här
Inbetalningskort FKV.pdf
Adobe Acrobat-dokument 226.2 KB

Om hur föreningen hanterar personuppgifter - GDPR Dataskyddsförordningen

 

Föreningen har en medlemsförteckning som baseras på de uppgifter vi får i samband med att medlemsavgiften betalas in. Medlemsförteckningen innehåller uppgifter om: Namn, hemortsadress, Ö-adress, mailadress, årsavgift.

Vi upprättar en medlemsförteckning för att kunna klarlägga vilka personer som är medlemmar samt som har betalt medlemsavgift. Vi behöver adresser för att kunna komma i kontakt med medlemmarna. Uppgifterna lagras så länge Du är medlem och max 3 år efter medlemskapet upphört. Vi kommer inte att lämna ut uppgifterna till tredje part med undantag för att de tre föreningarna: Föreningen Flatön, Flatö-Malö Hembygdsförening samt Flatö Kyrkas Vänner samarbetar och kan komma att byta information mellan sig. Föreningarna har samma regler för hantering av personuppgifter vilket garanterar att uppgifter ej vidarelämnas.

Har Du synpunkter på hur vi lagrar uppgifter ber vi Dig maila oss på kyrkan@flaton.se.


Föreningen Flatön         foreningen@flaton.se                               Flatö Malö Hembygdsförening       hembygd@flaton.se                         Flatö Kyrkas Vänner           kyrkan@flaton.se