Trafikgruppen

 

Trafikgruppen på Flatön har funnits sedan 2016 och träffar numera regelbundet Trafikverket, Färjerederiet och representanter för kommunen. Västtrafik är en annan myndighet vi har haft kontakt med angående kollektivtrafik över ön. Att jobba med myndigheter kräver mycket tålamod!

Trafikgruppen verkar för en säker trafikmiljö på öarna och jobbar med frågor runt vägen, färjorna och kollektivtrafik och vårt fokus ligger på säkerhet och tillgänglighet. 

Vår väg, O751, är en viktig del av bohuskustens infrastruktur. Det är en väl använd genomfartsled för boende, arbetspendlare, hantverkare och turister. 


Med i Trafikgruppen 2022 är: Lars Normark, Sten Fredholm, Peter Fäldt, Knut Thorberntsson, Gösta Torberntsson och Lena Kjellman.


Alla som har intresse av trafikfrågor är välkomna att delta i trafikgruppen.

Klicka här för att ta del av vårt arbete med:

Färjorna

Vägfrågor

Kommunala frågor


Hämta
Flatön möter kommunen oktober 2021.pdf
Adobe Acrobat-dokument 2.4 MB

Föreningen Flatön         foreningen@flaton.se                               Flatö Malö Hembygdsförening       hembygd@flaton.se                         Flatö Kyrkas Vänner           kyrkan@flaton.se