2023-05-31: Trafikgruppens synpunkter på detaljplaneförslaget (Flinks)

Trafikgruppen har idag lämnat synpunkter på detaljplaneförslaget enligt bifogade pdf-fil. Vi har koncentrerat oss på förslagets påverkan på trafiken.

Hämta
2023 05 30 Trafikgruppen Synpunkter deta
Adobe Acrobat-dokument 216.9 KB

2023-04-28
Flinks
Detaljplaneförslag: Hotellanläggning / Konferens / Spa samt Taubemuseum 

Sedan 2016 har det funnits planer på att bygga ut området vid Flinks med en hotellanläggning.

2023 har planen utökats till att omfatta även ett Taubemuseum. 
De tidigare 30 stugorna har i det nya förslaget blivit en gemensam hotellbyggnad med ett antal rum samt ett Spa och konferensutrymmen, placerade bakom Flinks Handelsbod. Varje enhet får 2-6 bäddar.
Antal enheter (lägenheter/rum) på hotellet och omfattningen av Spa-delen framgår inte av förslaget.
På det gamla varvsområdet Kämpås planeras ett Taubemuseum och byggnad som visar båtbyggeri och
marint liv mm. 

Planen för Flinks är, från och med 2023-04-28, ute på samråd fram till 2023-05-25.
Föreningen Flatöns Trafikgrupp har fått ta del av samrådsförslaget då vi tidigare har yttrat oss om trafiksituationen på väg O751 som går genom verksamhetsområdet.
Trafikgruppen anser att det är viktigt att antalet parkeringsplatser, i nära anslutning till museum och hotell, anpassas till den förväntade tillströmningen av besökare och att parkeringarna hålls skilda från vägen. En säker övergång mellan strandpromenad och Flinks är också nödvändig.


För att satsningen ska bli hållbar behöver det etableras en daglig reguljär busslinje över ön från Ellös till Bokenäs, vilket Orust kommun och Västtrafik för en diskussion om enligt planen. Det är också något som Trafikgruppen har efterfrågat i många år.

Då kan man ta sig till/från/över öarna samt både till Flinks och Malö camping utan att vara beroende av bil. 
Sommartid är trafiksituationen ofta kaotisk i området. Då är det också mycket trafik på hela vägen mellan färjorna.
Trafikgruppen kommer att skicka in ett yttrande innan samrådstidens slut, då med fokus på trafik och parkering.

Ett samrådsmöte hölls i kommunhuset, Henån, måndag 15 maj kl. 17.30.
Det blir också ett digitalt samrådsmöte måndag 22 maj kl. 17.00-18.30.
Anmälan till: maria.ekstrom@orust.se för att få länk till mötet.

Kommunens handlingar i ärendet här nedan:
eller via kommunens hemsida


Hämta
Flinks - Förslag till Detaljplan för området 2023-04-28
Flinks Kila 1_73 m.fl. Detaljplan Planbe
Adobe Acrobat-dokument 5.7 MB
Hämta
Flinks Plankarta 2023-04-28
Flinks Kila 1-73 m.fl. Detaljplan Planka
Adobe Acrobat-dokument 1.7 MB
Hämta
Flinks Illustrationskarta 2023-04-28
Kila 1-73 m.fl. Detaljplan Illustrations
Adobe Acrobat-dokument 2.2 MB
Hämta
Taubemuseum - Utredning av alternativa platser på Flatön 2023-04-19
Flinks Lokaliseringsutredning, 2023-04-1
Adobe Acrobat-dokument 1.9 MB
Hämta
Flinks Historisk inventering 2022-09-09
Flinks Historisk inventering, risk, 2022
Adobe Acrobat-dokument 2.2 MB
Hämta
Flinks Gatuutredning 2020-05-22
Flinks Gatuutredning, 2020-05-22.pdf
Adobe Acrobat-dokument 6.6 MB
Hämta
Flinks Trafikutredning 2017-09-08
Flinks Trafikutredning, 2017-09-08.pdf
Adobe Acrobat-dokument 8.6 MB
Hämta
Flinks - Orust kommun protokoll från 2016-08-07 (sid. 8, 9 och 10)
Flinks Orust kommun 2016-08-07 s 8 9 10
Adobe Acrobat-dokument 134.5 KB

Föreningen Flatön         foreningen@flaton.se                               Flatö Malö Hembygdsförening       hembygd@flaton.se                         Flatö Kyrkas Vänner           kyrkan@flaton.se